Eesti English

Viimased uudised 
 

ALDE initsatiivil kaotab Euroopa Parlament detsembrist 2015.a. roamingu- ehk rändlustasud Euroopa Liidus.  03/04/2014

Eelnõu kohaselt ei tohiks internetiühenduse teenust pakkuvad ettevõtted enam valikuliselt blokeerida internetiteenuste kiirust. Saadikud toetasid samuti ettepanekuid kaotada rändlustasud mobiiltelefoni kasutamise eest teistes ELi riikides, alates 2015. aasta 15. detsembrist.

Loe edasi.


Vilja Savisaar- Toomast: Euroliit teeb lennureisijate elu kergemaks.  02/03/2014

Euroopa Parlamendi ja laiemalt kogu Euroopa Liidu kõige olulisem eesmärk on oma inimeste heaolu ja õiguste eest seismine. Kuid täna lennunduses kehtivad reeglid ei kaitse piisavalt reisijate õigusi, sest hüvitist saavad kõigest kaks protsenti õigustatud reisijatest, kirjutab Euroopa Parlamendi saadik Vilja Savisaar-Toomast. Loe edasi.


Parlament soovib lennureisijate õiguste paremat kaitset. 05/02/2014

Uuendatavad lennureisijate õigused näevad ette kompensatsiooni maksmist hilinenud lendude eest ning panevad paika selged reeglid lennufirmadele lennureisijate kaebuste menetlemiseks. Vastav õigusloome sai Euroopa Parlamendi heakskiidu kolmapäeval, 5. veebruaril.  Loe edasi.

Teisipäeval toimunud hääletusel toetasid saadikud tõhusamate nõuete kehtestamist tehnoülevaatustele ning lisasid mootorrattad kontrollitavate sõidukite hulka. Registreerimisdokumentide raporti autor Vilja Savisaar-Toomast:" Andmebaaside laiem kasutamine tagab, et Euroopa teedel liiguvad tehniliselt korras ja keskkonnanõuetele vastavad sõidukid. Nii selle, kui ka mitmete teiste raportis sisalduvate muudatusettepanekutega vähendame reaalselt paberi raiskamist, ühtlustame registreerimisreegleid ja suurendame kontrollimise võimalusi“ Loe edasi.


Rail Baltika ja Balti-Aadria kasvukoridori mõju regionaalsele ühtekuuluvuspoliitikale.

Originaalartikkel  on inglise keeles ning avaldatud Baltic Rim Economies 23.05.2013 avaldatud numbris.

Koridori platformi suunas: Rail Balticu juhtum. 09/04/13

Teisipäeval, 9. aprillil 2013 toimus Euroopa Parlamendis konverents, mille käigus arutati Rail Balticu olukorda. Konverentsil said sõna mitmed europarlamendi saadikud ja projektis osalevate riikide spetsialistid . Konverentsil peetud inglisekeelse kõnega saab tutvuda siin.
Kogu üritusest on võimalik lähemalt lugeda RBGC kodulehel.


Balti transpordiühenduse ja energiapoliitika tõhus arendamine. 28/03/2013 ENG

Balti Sadamate Organisatsiooniga toimunud kohtumisel 19.märtsil arutasime infrastruktuuri  rahastamise võimalusi Balti sadamate puhul. Ürituse raames pöörati tähelepanu hetkeseisule ja tulevikuperspektiivile aastatel 2014-2020. Üritusest  ja sõnavõttudest pikemalt on võimalik lugeda organisatsiooni
kodulehel.
 
Road Worthiness package: Vilja Savisaar-Toomast. 15/03/2013

Mootorsõidukite registreerimisdokumentide eelnõu raportöörina, seletab Vilja Savisaar-Toomast, kuidas antud eelnõu aitab kaasa teede turvalisuse suurendamisele. Enne mootorsõiduki turule laskmist on oluline kontrollida, et ta vastaks optimaalsele turvanõuetele ja keskkonnastandarditele. Antud eelnõu raames luukse ühtsed tingimused kõikidele liikmesriikidele. Inglisekeelset artiklit saab edasi lugeda siin.

Vilja Savisaar-Toomast:VIDEOKÕNE mürataseme kohta mootorsõidukitel  05/02/2013

Vilja Savisaar-Toomast: Rail Balticu raha kärpimisega ei tohi leppida  04/02/2013

V.Savisaar-Toomast: Rahvakogu ei tohi jääda ainult ühekordseks tulekahju kustutamiseks 02/02/2013


V.Savisaar-Toomast: VIDEOKÕNE müraga seotud piirangutest Euroopa Liidu lennujaamades 12/12/2012

V.Savisaar-Toomast: BaltI-Aadria transpordikoridor on Eestile väga oluline, kuna see hõlmab ka Rail Baltica välja ehitamist 06/11/2012


Savisaar-Toomast: raske on toetada ideed täiesti poliitilisest Euroopa Komisjonist 24/10/2012

V. Savisaar-Toomast: Reisijate õigused kõikide transpordiliikide puhul peavad olemad võrdsed 18/09/12


V.Savisaar-Toomast Transpordi- ja turismikomisjonis: VIDEOKÕNE direktiivi kohta, mis puudutab laevakütuste väävlisisaldust 17/09/12


Vilja Savisaar-Toomast külalisesinejana IBSG (Informal Baltic Sea Group) poolt korraldatud seminaril, teemal "Läänemere piirkonna ühendamine" 30/05/12


Euroopa Parlamendi täiskogu Strasbourgis 21.-24. mai: finantstehingute maks, tippkohtumine, firmade toetamine 21/05/12


Bowlinguklubi "Keskpäev" külastamas Euroopa Parlamenti ning tutvumas V. Savisaar-Toomasti tööga 16/05/12


Eesti Juristide Liit Brüsselis 10/05/12


Savisaar-Toomast: linnadevahelist transporti tuleb parandada 30/03/12

Keskpäeval alanud "Sakala" arvamusliidrite lõunasöögi avaesineja, Euroopa Parlamendi liige Vilja Savisaar-Toomast ütles, et kuna Viljandimaal pole lihtne üle Pärnu kavandatava Rail Baltica hüvedest osa saada, tuleb senisest enam mõelda linnadevahelise transpordiühenduse parandamisele.

 


Tallinna Majanduskool külastab Euroopa Parlamenti 12/03/12

Euroopa Parlamendi saadiku Vilja Savisaar- Toomasti kutsel, külastasid Tallinna Majanduskooli õigusteenistuse üliõpilased 6-7. märtsil Euroopa Parlamenti Brüsselis. Külastuse käigus tutvuti nii Euroopa Parlamendi kui ka Eesti esinduse Euroopa Liidu juures tööga.

 


Ciolos ALDE fraktsiooni koosolekul: Eesti jaoks on väiksemad otsetoetused poliitiline reaalsus! 08/02/12

Täna Euroopa Liberaalide ja Demokraatide fraktsiooni koosolekul ühtse põllumajanduspoliitika arutelul osales ka Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Dacian Ciolos. Vilja Savisaar-Toomasti ja Siiri Oviiri küsimustele vastates märkis ta, et Eesti ja teiste Baltimaade jaoks on tänaseks tegemist poliitilise reaalsusega. Väiksemad otsetoetused on lähiajal saamas reaalseteks otsusteks tema andmetel ka Euroopa Nõukogus ja Parlamendis. Loe lähemalt.
 Ülemaailmse Ühistranspordi Assotsiatsiooni (UITP) Euroopa Liidu komitee parlamentaarne õhtusöök 07/02/12

Õhtusöögist võtsid osa UITP Euroopa Liidu komitee liikmed ning ürituse võõrustajaks oli Transpordikomitee president Brian Simpson. Ürituse raames arutati ühistranspordit puudutavat Euroopa Liidu olulisemaid dokumente, esimese raudteepaketi ümberkujundamist, Euroopa multimodaalset reisiinformatsiooni- ja piletisüsteemi, tulevast neljandat raudteepaketti jne. Vta pilte siit

 
 TRAN komisjoni arvamus direktiivi muutmise kohta seoses laevakütuste väävlisisaldusega 17/01/12

Tutvu Transpordi- ja turismikomisjoni (TRAN) Vilja Savisaar-Toomasti poolt koostatud arvamusega Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile (ENVI): Ettepanek võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega.
Loe lähemalt siit.

 Balti-Aadria transpordikoridori konverents 06/12/11

Euroopa Parlamendis toimus konverents, kus diskuteeriti Balti- ja Aadria transpordikoridorist. Antud initsiatiiv on üks kümnest Euroopa Komisjoni poolt esitatud suur-üleeuroopalise transpordivõrgustiku (TEN-T) projektidest, mis peaksid komisjoni ja liikmesmaade ühisel finantseerimisel teoks saama aastaks 2030. Üks nendest oleks Läänemere-Aadria mere koridor, mis tähendab Helsingist Itaaliasse Ravennasse kulgevat raudtee- ja laevaliikluskoridori. Tegemist oleks seega esimese raudtee otseühendusega Läänemerelt Aadria mereni. Loe lähemalt siit.
  Laste joonistusnäituse "112" avamine 02/12/11

Reedel, avati Euroopa Liidu Infokeskuses laste joonistusnäitus "112", kus on väljas üleriigilise joonistusvõistluse võidutööd. Näitus jääb Euroopa Liidu Infokeskuses (Laikmaa 15, Tallinn) avatuks kuni veebruari lõpuni. Loe lähemalt siit. Euroopa Liberaalide ja Demokraatide 32. Kongress 23/11- 25/11/11

Tänavu kongress leidis aset Palermos. Teemasid, mida arutati ELDR-i kongressil oli palju. Põhiteemaks oli Euroopa Liidu eelarve tasakaalustamine. Arutleti ka eurotsooni tuleviku üle, räägiti taastuvast energiast, olukorrast Põhja-Aafrikas jt araabiamaades, jagati kogemusi, kuidas levitada liberaalseid väärtusi jmt. Sealhulgas 
Kongressil valiti uus esimees. Loe lähemalt siit.  Külas Mihkel Raua jutusaates "Kolmeraudne", kus Vilja Savisaar-Toomast arutab poliitilise kultuuri ja selle kultuurituse üle. Vta videot siit.  03/11/11

"Psühholoogia ning selle roll EL poliitika kujundamisel" 09/11/11

Kolmapäeval toimus konverents, mis vaatles lähemalt  psühholoogiat,  kui teadust ning selle rolli Euroopa Liidu poliitika kujundamisel. Eelnimetatud konverentsi viisid läbi Euroopa Parlamendi saadikud Vilja Savisaar-Toomast, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch. Konverentsi läbiviimist toetab Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liit (http://www.alde.eu/). 
Vta pilte siit.Tore taaskohtumine: Euroopa Parlamendis toimunud konverentsil, tähistamaks Balti riikide 20.taasiseseisvumise aastapäeva, Vilja kohtus Toomas- Hendrik Ilvesega18/10/11 Vta pilte siit. 


Arvamusliidrite lõuna Pärnumaal 07/09

Reedel toimus Endla teatri sammassaalis kolmandat korda Pärnumaa arvamusliidrite lõuna, millel seekord võeti arutluse alla teed, transport, Rail Baltica, samuti see, mida Pärnu Tartult õppida võiks.
Loe edasi.Regionaalarengukomisjoni liikmed Suurbritannias 14/06- 16/06/11

Eelmisel nädalal, Euroopa Parlamendi Regionaalarengukomisjoni liikmed (REGI) külastasid Euroopa Komisjoni poolt, Suurbritannias, toetust saanud projekte. Delegatsiooni eesmärgiks oli näha, kui edukas oli ELi fondidest tehtud investeering ning kuidas toetuste taotlemise protsess muuta lihtsamaks. Loe edasi 
          

Europarlamendis mälestati juuniküüditamise ohvreid 08/06/11

Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourgis algas esmaspäeval debatiga, mis oli pühendatud 70. aasta möödumisele Nõukogude Liidu poolt läbi viidud esimesest massiküüditamisest Eestist, Lätist ja Leedust.Täna pärastlõunal mälestasid Euroopa Parlamendi liikmed 1941. aasta 14. juunil Balti riikides läbi viidud massiküüditamiste ligikaudu 50 000 ohvrit. Tseremoonia leidis aset 1941.a. küüditatutele pühendatud mälestustahvli ees Euroopa Parlamendi peahoones Strasbourgis.
Loe edasi


Seminarlõuna TEN-T Merekiirteede projekti osas 24/03/11

24. märtsil korraldasin koos Taani kolleegi Anne E. Jenseni ja Rootsi kolleegi Olle Ludvigssoniga seminarlõuna TEN-T Merekiirteede projekti osas. Projekt ühendab kolme sadamat: Aarhus, Göteborg ja Tallinn ning näeb ette Läänemere laevanduse efektiivsemaks muutmise ning heitgaaside vähendamise läbi ühiselt koordineeritud kaubavoogude.


 

Vilja Savisaar- Toomast: Miks soovin kandideerida teiseks ametiajaks Euroopa Parlamenti 

Kõige olulisem on taastada majanduskriisi eelne majanduskasv ning Euroopa Liidu hea maine ja usaldusväärsus. Majanduslik areng on oluline igas liikmesriigis, sest ainult niimoodi kasvab inimeste heaolu.

 

Vilja Savisaar-Toomast: Poliitika ei muuda naisi mehelikuks
27/11/2013
 

Novembris rääkisin venekeelse ajalehe MK Estoniaga naistest poliitikas, oma tööst Euroopa Parlamendis ning suhtumisest "vene küsimusse".

 

Vilja Savisaar- Toomast: Ei kahetse minevikku, mõtlen tulevikule
07/10/2013


Kirjutan Postimehe venekeelses väljaandes, miks poliitika vajab enam naisi ja mis teeb naistest head poliitikud. Lisaks räägin perekonna väärtustamisest ja olukorrast minule südamelähedases Põhja- Tallinnas.

 

    

Telegram Brüsselis: Vilja Savisaar-Toomast poliitikast ja ulmest 04/04/2013
 

Märtsi lõpus külastas mind Brüsselis Telegram. 4.aprillil  ilmunud artiklis räägin  erakondade rahastamise teemast: sügisel toimuvatest kohalikest valimistest ning kõrvalepõikena ka kanepi legaliseerimisest ja ufodest.

    

Vilja Savisaar-Toomast: Minu elu on läinud lihtsamaks 
16/02/2013
 

Järgnevas 16.veebruaril ilmunud SL Õhtulehe artiklis räägin  õhtutest Brüsselis; yanatoomidest ja priittoobalitest; erutavast seaduseloomest; elust avalikkuse tähelepanu all; Savisaarest oma nimes ja partei ees.

 


    

Vilja Savisaar-Toomast: Raske on toetada ideed táiesti poliitilisest Euroopa Komisjonist 
24/10/2012
 
Kirjutan Postimehe arvamusportaalis vastuseks Mart Laari 20. oktoobril 2012 välja pakutud Euroliidu struktuurimuudatuste kohta, et ideed täiesti poliitilisest komisjonist on raske toetada seni, kuni paljudes noortes demokraatiates sh Eestis saadakse sotsiaaldemokraatiast, konservatiivsusest, liberalismist jmt aru märksa erinevalt kui nn vanades demokraatiates.
 

.